Els Ibers a la península Ibèrica

Bon dia nois i noies. Avui continuarem parlant sobre els pobles que van ocupar la península Ibèrica, ahir vam parlar dels romans, doncs bé, avui entra en joc un altre poble molt important i que coneixem amb el nom dels Ibers.

Dels ibers no en sabem tantes coses com dels romans doncs la seva llengua continua sent un misteri pels historiadors de totes maneres sí que coneixem alguns dels elements que configuraven la seva vida quotidiana i que aprendrem a partir de la visualització d'un petit vídeo de 30 min en el que s ens expliquen alguns dels elements més importants que configuren la cultura ibera. A continuació haureu de respondre unes breus preguntes en relació amb la visualització del vídeo. 
PREGUNTES:

1. Digues el nom d'un plat de menjar típic dels ibers

2. Explica com era el procés de creació de maons (tovots)

3. Quin nom rebien els recipients que feien servir per transportar líquids com l'aigua, el vi o la cervesa? 

4. Amb quins pobles comerciaven principalment els Ibers? 

5. Quin era el dia a dia de les dones? Quines característiques tenia la seva vestimenta?